Sep 11 – 15, 2023
Centre Jean BOSCO
Europe/Paris timezone
Starts
Ends
Europe/Paris
Centre Jean BOSCO
14 Rue Roger Radisson, 69005 Lyon

FORMATION TERMINEE - MERCI A TOUTES ET TOUS !